ข่าวประจำวัน » ตราประจำจังหวัดยโสธร

ตราประจำจังหวัดยโสธร

16 กันยายน 2018
185   0

ตราประจำจังหวัด : รูปพระธาตุอานนท์ ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร
ขนาบด้วยรูปสิงห์ 2 ตัว เบื้องล่างของภาพดังกล่าวรองรับด้วยรูปดอกบัวบาน